free site design templates

noeistatistik.com/BLOG

Araştırma Yöntemleri, İstatistik, Veri Analizi...

Mobirise

Araştırma Sürecinin Temel Aşamaları

Araştırma sürecinde izlenmesi gereken temel aşamaları sizler için görselleştirdik. tezimdetek.com un uzman ekibi olarak bu sürecin her bir aşamasında destek sunuyoruz... 

SPSS veri analizi

SPSS Analizi

Ülkemizde yeni üniversitelerle birlikte yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı hızla artmıştır. Buna paralel olarak yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacı sayısının da arttığı gözlenmektedir. Nicel araştırmalara yönlendirilen araştırmacıların spss programını kullanmaları kaçınılmaz bir hal almıştır...

yapısal eşitlik modeli amos

Yapısal Eşitlik Modeli

Sosyal bilimlerde bir değişken, birden çok değişkeni hem etkileyebilir hem de bunlardan etkilenebilir. Örneğin öz yeterlik başarıyı doğrudan etkilemekte, aynı zamanda kişinin deneyimlerinden doğrudan  etkilenmektedir. Klasik regresyon analizi mantığı sosyal bilimlerde gözlenen bu durumun açıklanmasında yetersiz kalmaktadır. Bu aşamada devreye yapısal eşitlik modeli analizleri girmektedir

spss programı indir

SPSS nedir? SPSS Programı İndir

SPSS (statistical package for social sciences) bilimsel araştırmalarda veri analizi için en çok tercih edilen programlardan biridir. Bu makalede spss programı hakkında detaylı bilgi vereceğiz, ayrıca spss programını nasıl indirebileceğinizi anlatacağız.

solomon dört gruplu model

Solomon 4 Gruplu Deneme Modeli

Bu yazımızda en güçlü deneme modellerinden biri olan solomon dört gruplu deneme modelinden bahsedeceğiz. Bu modelde deneysel işlemin etkililiğini belirlemek için hangi karşılaştırmaların yapılabileceği hakkında bilgi vereceğiz.

biyoistatistik spss

Biyo İstatistik

Bu yazımızda biyoistatistik ve  spss de biyoistatistik için geliştirilen yöntemler hakkında bilgi veriyoruz.

spss veri analizi

Veri Analizi Öncesi Yapılması Gereken İşlemler

Veriler spss veya amos ile analiz edilmeden önce mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu süreçte takip edilmesi gereken temel konular bulunmaktadır. Bu konuları sizler için görselleştirerek anlaşılır hale getirdik.                         

Gpower ile örneklem hesaplama

GPower ile Örneklem Hesaplama

...

SPSS veri girişi nasıl yapılır

Spss veri girişi

Bu yazımızda anket verilerinin spss ve excel'e nasıl aktarılacağı hakkında detaylı bilgi veriyoruz. SPSS analizi öncesi yapılması gerekenleri açıklıyoruz.

spss de faktör analizi

Faktör analizi 

Bu yazımızda ölçek geliştirme süreci ve faktör analizi hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi arasındaki farkları açıklamaya çalışacağız.

spss de çapraz tablo oluşturma

Spss  crosstabs, ki-kare, çapraz tablo analizi

Bu başlık altında spss de ki-kare analizinin nasıl yapıldığını adım adım açıklıyoruz. 

ANOVA testi

Tez için SPSS analizi nasıl yapılır?

Tezimiçin spss analizi nasıl yapabilirim? SPSS tez örneklerini ve raporlama sonuçlarını görebilir miyim? Tezim için istatistik analiz fiyatı nedir? Diyorsanız bu yazımızı okumalısınız.

spss de regresyon analizi

SPSS Anket Analizi Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda spss ile anket analizinin nasıl yapılacağını, anket analizinde en çok kullanılan istatistiksel teknikleri açıklıyoruz.

spss analizi yapan yerler neoistatistik

SPSS Analizi Yapan Yerler

Bu yazımızda bilimsel çalışmalarınız için profesyonel destek alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında önemli bilgiler sunuyoruz.

spss de geçrlik ve güvenirlik hesaplama

SPSS Analiz Ücretleri

Bu sayfada spss tez analizi ücretinin nasıl belirlendiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Analiz desteği alırken hangi hususlara dikkate etmeniz gerektiği konusunda da bilgi sunduk.