SPSS Analizi Yapan Yerler

spss analizi yapan yerler neoistatistik

Yüksek lisans veya doktora yapan bilim insanları çoğu zaman veri toplamak ve bunları araştırmalarının amaçları doğrultusunda analiz etmek durumunda kalmaktadır. Bu süreçte çoğu kez SPSS istatistik paket programı araştırmacılara yardımcı olmaktadır. Araştırmacılar yeteri kadar zaman bulamadıklarında veya uzmanlık gerektiren ileri düzey analizler kullanmak zorunda kaldıklarında profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Bu durumda SPSS analizleri için destek arayışına girebilirler ve SPSS analizi yapan yerleri araştırırlar.

SPSS analizi yapan yerlerin birçoğunun bünyesinde istatistik analiz uzmanı veya ölçme-değerlendirme uzmanı barındırmadığına şahit oluyoruz. Aracı olan birçok firma, yapılan çalışmaları incelemeden fiyat teklifi sunabilmektedir. Bu firmaların yaptığı analizlerde veriler ön inlemeden geçirilmemekte, yapılan analizlerin varsayımları değerlendirilmemektedir. Bu durum araştırmacıların tez savunmalarında veya makalelerinin yayın sürecinde zor durumda kalmalarına neden olabilmektedir. Araştırmacıların mağduriyet yaşamamaları için SPSS analizi yapan yerleri dikkatli araştırmalarını, mümkün ise istatistik uzmanları ile doğrudan görüşmelerini tavsiye ediyoruz.

Neo istatistik ekibi olarak bizimle iletişime geçtiğinizde uzmanlar ile doğrudan iletişim kurabileceksiniz. Araştırmanız için yazılması gereken hipotez veya araştırma soruları için de destek sunuyoruz. Analizler için gerekli varsayımları test edip, araştırmanız için en uygun analiz tekniklerini seçiyoruz. Analiz ve raporlama süreci ile ilgili sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyoruz.  

Made with Mobirise ‌

Free Offline Web Creator