free html web templates

SPSS-AMOS Tez Analizi

 1. Tez/Makale/Projenizin nicel bugularını 3 iş günü içinde teslim ediyoruz!
 2. Sonuçlarınızı Türkçe veya ingilizce olarak raporluyoruz.
 3. Düzeltme taleplerini hiçbir ek ücret talep etmeden gerçekleştiriyoruz. Bize ulaşın!

SPSS-AMOS ANALİZ ve RAPORLAMA ÖRNEKLERİ

SPSS Tez Analizi Sürecine İlişkin Detaylı Bilgi

 1. Son yıllarda özellikle sosyal bilimler alanında; anket, ölçek, envanter gibi veri toplama araçlarının sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Sosyal bilimlerde birçok özelliğin doğrudan ölçülememesi bu ölçme araçlarının kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Araştırmacılar topladıkları verileri araştırmalarının amacı doğrultusunda çözümlemek için SPSS bilgisayar programını kullanmayı daha çok tercih etmektedir. SPSS (Statistical Package for theSocial Sciences) birçok alanda kullanılan popüler bir bilgisayar programıdır. İstatistiksel analizlerin kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan SPSS, 1968 yılında piyasaya çıkmıştır. SPSS, özellikle sosyal bilimler alanında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. SPSS; pazar araştırmacıları, sağlık araştırmacıları, anket şirketleri, devlet kurumları, eğitim araştırmacıları, pazarlama kurumları, “veri madencileri” vb. tarafından kullanımı kolay ve pratik olarak değerlendirilen bir istatistik yazılımıdır.
 2. “neoistatistik.com” un uzman ekibi olarak, SPSS programını ileri düzey kullanabiliyoruz, 10 yılı aşan deneyimimizi sizinle paylaşıyoruz, araştırmanız için gerekli analizlerin yapılması, bulguların yorumlanması ve tez formatına uygun olarak raporlanması konusunda destek veriyoruz. SPSS veri analizi süreci ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
 3. Tezinizin SPSS veri analizi işlemi öncesi araştırmanın amacına uygun olarak gerekli hipotezler veya alt problemler yazılmış olmalıdır. Çünkü yapılacak analizler araştırmanın hipotezlerine/alt problemlerine göre belirlenir ve gerçekleştirilir.
 4. Hipotezler veya problem cümleleri tez önerisini hazırlarken yazılmış olmalıdır, eğer hipotez veya problem cümlesi yazılmamış ise uzman ekibimiz araştırmanızın amacı doğrultusunda gerekli hipotezleri yazarak sizi bilgilendirebilir.
 5. SPSS veri analizi işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tezinizde kullandığınız anket/ölçek verilerinin SPSS’e veya Excel’e uygun bir şekilde girilmiş olması gerekmektedir. Çoğu zaman anketteki sorular nicel verilere yani sadece sayısal verilere dönüştürülerek SPSS’e aktarılması gerekmektedir. Bu aşamada da uzman ekibimizden destek alabilirsiniz. Anketlerinizin SPSS’e aktarılması konusunda da veri girişi desteğimiz bulunmaktadır.
 6. Araştırmanın hipotez/alt problemlerine göre SPSS ile veriler analiz edilmeden önce, kullanılacak analiz tekniklerinin gerektirdiği varsayımlar kontrol edilmelidir. SPSS veri analizi işlemi öncesi parametrik testler ve çok değişkenli analizler için karşılanması gereken varsayımları (normal dağılım, normal dağılımı güçleştiren uç değerlerin belirlenmesi, homojenlik, çoklu normal dağılım, çoklu bağlantı probleminin olmaması, çoklu doğrusallık) mutlaka kontrol ediyoruz. SPSS veri analizi işlemi öncesi gerçekleştirilen bu süreci, ayrıntılı bir şekilde raporluyoruz.
 7. Araştırmanın hipotezlerini test etmek için en uygun analiz tekniğini seçmek ciddi SPSS analiz uzmanlığı gerektirmektedir. Bu aşamada uzman ekibimiz devreye girmektedir. Araştırmanıza en uygun SPSS analiz tekniğinin seçileceğinden emin olabilirsiniz. Araştırmanız için hangi analiz tekniğinin seçildiğini gerekçesi ile birlikte raporluyoruz.
 8. SPSS veri analizi işlemleri sonrası elde edilen tablolar, APA stiline uygun olarak düzenlenmekte ve her bir tablo ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Yüz yüze veya telefon ile araştırmacıya SPSS’de hangi analiz tekniğini niçin kullandığımızı ayrıntılı bir şekilde açıklamaktayız. Tez savunmalarında jüri üyelerinin SPSS veri analizi ile ilgili hangi konulara daha çok dikkat ettiği konusunda sizi bilgilendirebiliriz.
 9. Hazırladığımız yöntem ve bulgular bölümünü danışmanınız ile paylaşabilirsiniz, danışmanınızın dönütlerine göre gerekli düzeltmeler hiçbir ek ücret talep edilmeden tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. 
 10. Tez, Makale, Proje çalışmalarınızın SPSS analiz işlemleri için profesyonel destek sunmak üzere buradayız,  bize ulaşarak ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Destek Almak İçin Tıklayın!