SPSS Analiz Ücretleri

SPSS Analiz Danışmanlık

Ülkemizde yeni üniversitelerle birlikte yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı hızla artmıştır. Buna paralel olarak yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacı sayısının da arttığı gözlenmektedir. Nicel araştırmalara yönlendirilen araştırmacıların spss programını kullanmaları kaçınılmaz bir hal almıştır.

SPSS basit analizlerden çok karmaşık ileri düzey analizlere kadar birçok farklı analizin yapılmasına olanak sağlamaktadır. SPSS programını şu linkten indirebilirsiniz.
SPSS programını ileri düzeyde kullanmak ciddi anlamda bilgi ve beceri gerektirmektedir.

Bazı araştırmacılar eğitim videolarını izleyerek kendi analizlerini yapmaya çalışmaktadır. Evet, bazı betimsel analizler, parametrik ve parametrik olmayan testler eğitim videoları izleyerek gerçekleştirmek mümkündür. Fakat faktörel ANOVA, kovaryans analizi (ancova), faktör analizi, aracı-düzenleyici değişken analizleri, lojistik regresyon analizi gibi çok değişkenli analiz teknikleri için eğitim videoları çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu analizlerin ince noktalarını bilmek ciddi tecrübe gerektirmektedir.

Araştırmacıların spss analiz işlemleri için profesyonel anlamda destek sunan tez analiz merkezleri bulunmaktadır. Aracı olarak çalışmayan yani bünyesinde istatistik-analiz uzmanı, ölçme-değerlendirme uzmanı çalıştıran spss analiz merkezlerinin, araştırmacıların istatistik analiz ihtiyaçlarına gerçek anlamda çözüm ürettiklerini gözlemlemekteyiz.

Siz de spss analizi yapan yerleri araştırıyor iseniz uzman ekibimiz ile görüşebilir, ücretsiz danışabilirsiniz. Danışma sürecini önemsiyoruz. Çünkü bilimsel araştırma sürecinde adım adım takip edilmesi gereken süreçler vardır. Bu süreçler takip edilmediğinde tez savunması problemli bir hal alabilmektedir.

SPSS Analiz Ücretleri

Ben de spss analizi yaptırmak istiyorum, diyorsanız öncelikle  analizi yapacak uzman ile bizzat görüşmeye çalışın. Araştırmanız ile ilgili ön bilgiler almadan ve süreç hakkında bilgi vermeden fiyat teklifi sunan işletmelerden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz. 

Araştırmacıların genelde ilk sorduğu soru şu oluyor; spss analiz ücreti ne kadar? Tabiki bütçe çok önemli bir konu. Ama öncelikle yapılacak işin kalitesini ve uygunluğunu da sorgulamalısınız. Ucuz hizmet size pahalıya patlayabilir. Danışmanınız, juri üyeleri veya hakemler uygun analizler yapılmadı ise ciddi eleştirilerde bulunabilirler. Bu durumda sizin analizleri tekrarlamanız, yani başa dönmeniz gerekebilir.

SPSS analiz ücreti için standart bir tarifeden bahsetmek maalesef mümkün değildir. Kullanılacak analizin türü ve sayısı ücretin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Örneğin betimsel analizler ile çok değişkenli analizler aynı ölçüde emek ve zaman gerektirmemektedir. Çok değişkenli analizlerin gerçekleştirilmesi ve yorumlanması daha zordur ve ciddi uzmanlık gerektirmektedir. Bu durum verilecek hizmetin ücretini doğrudan etkilemektedir.  

Ayrıca, yapılacak analizlerin sayısı da ücreti etkileyen önemli bir faktördür. Bir araştırmanın 10 hipotezi var ise en az 10 analiz yapılacak demektedir. Dolayısı ile 10 adet hipoteze sahip bir araştırmanın analiz ücreti ile 20 adet hipoteze sahip araştırmanın spss istatistik-analiz ücreti aynı olmamaktadır. neoistatistik.com un uzman ekibi olarak öncelikle araştırmanızda kullandığınız anketi ve araştırmanızın hipotezlerini inceliyoruz. Yapılacak analizlere ve sayısına karar veriyoruz. Buna göre, ücret belirleyerek sizi bilgilendiriyoruz. Bazı firmaların araştırma hakkında bilgi almadan spss analizi ile ilgili fiyat teklifi verdiğini gözlemliyoruz. Biz her araştırmayı özel olarak değerlendiriyoruz. Harcayacağımız zaman ve emeğe göre fiyat teklifi sunuyoruz.

spss veri analizi neoistatistik

SPSS analiz desteği alırken şu konulara dikkate etmelisiniz;
1-Analizi yapacak uzman ile mutlaka görüşün,
2-Süreç hakkında ön bilgi alın,
3-Araştırmanızda hangi analiz tekniklerinin kullanılacağını sorun,
4-Danışmanınızın dönütlerine göre yeniden destek alıp alamayacağınızı sorgulayın. 

Built with Mobirise ‌

Website Designing Software