simple web templates

SPSS Anket Analizi Nasıl Yapılır?

Günümüzde anketler, bireylerin belirli konulardaki duygu ve düşüncelerini belirlemek için birçok alanda kullanılmaktadır. Anketlerin hızlı uygulanabilmesi ve kısmen ekonomik olması araştırmacılar için tercih sebebidir. Anketlerde daha çok yapılandırılmış sorulara yer verilmektedir. Örneğin eğitim durumu ifadesinin yanına ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi seçenekler koyarak katılımcıların eğiti durumlarını belirtmeleri istenebilmektedir.

Peki anketimizi uyguladıktan sonra SPSS ile anket analizini nasıl yapacağız? Analizleri yapabilmemiz için öncelikle verilerin SPSS programına aktarılmış olması gerekmektedir. Anketleri bastırıp çoğaltarak uyguladı iseniz SPSS veri girişi ile ilgili detaylı bilgileri BLOG sayfamızda (link) bulabilirsiniz. Anketiniz online uyguladı iseniz verilerinizi excel veya SPSS formatında doğrudan almanız mümkündür. Genelde araştırmacılar ücretsiz olduğu için Google Forms ları daha çok tercih etmektedir. Google Forms ise verileri excel formatında vermektedir. Survey monkey gibi diğer ücretli anket uygulamaları ise verileri SPSS formatında hazır olarak verebilmektedir. SPSS programı açık iken Excel formatındaki verilerinizi SPSS ekranına sürüklerseniz verilerinizi SPSS’e aktarmış olursunuz. Daha sonra SPSS’de “Variable View” sekmesinden değişkenleri tek tek tanımlamanız gerekiyor. Örneğin cinsiyet değişkeni için “Value” sekmesinde 1=kız, 2=erkek değerini girmelisiniz. Değişkenlerinizi tek tek tanımladıktan sonra verileriniz analize hazır hale gelmiş oluyor.

SPSS ile anket analizi yapılırken daha çok yüzde-frekans ve ki-kare analizleri uygulanmaktadır. Ayrıca, çapraz tablolar (crosstabs) hazırlanmaktadır. Yüzde-frekans analizi ile amaç her bir soruya verilen cevapların dağılımını görmektir. Örneğin katılımcıların yüzde kaçı kız, yüzde kaçı erkek gibi. Anketinizde memnuniyet ile alakalı soruların yüzde frekansını hesapladığınızda elde edeceğiniz sonuçlar katılımcıların memnuniyet eğilimlerini ortaya koyacaktır.  Aşağıda yüzde frekans analizinin adım adım uygulanışını görebilirsiniz.

ki kare analizi1
ki kare analizi

Anketler için kullanılan bir diğer istatistiksel yöntem ki-kare analizidir. Ki-kare analizi değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılmaktadır. Örneğin cinsiyet ile eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını gözlemlemek isterseniz ki-kare analizini uygulayabilirsiniz. Aşağıda ki-kare analizinin nasıl yapılacağı adım adım gösterilmiştir. Ki-kare analizi sonuçlarının nasıl yorumlanacağını incelemek için BLOG sayfamızı (link) ziyaret edebilirsiniz.

ki kare analizi
ki kare analizi
SPSS Anket analizi için profesyonel destek almak isterseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz, ücretsiz danışıp uygun fiyat teklifi alabilirsiniz.