SPSS nedir? SPSS (download) İndir

SPSS Programı nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

SPSS (statistical package for social sciences) sosyal bilimlerde ençok bilinen ve en fazla kullanılan istatistik programlarından biridir. Çoğu araştırmacı bu program ile yüksek lisans eğitimi sırasında tanışmaktadır. SPSS, topladığımız verileri araştırmamızın amacına uygun olarak analiz etmemize imkan vermektedir.  

Her araştırmanın hipotezi veya araştırma sorusu bulunmaktadır. Topladığımız verileri analiz ederek hipotezlerimizi test etmek veya araştırma sorularımıza cevap bulmak isteriz. Veri analizi işlemleri için çok sayıda farklı program bulunmaktadır. Aslında bu programlar olmadan önce bilim insanları ihtiyaç duydukları analizleri kalem kağıt kullanarak yapmaktaydı. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve SPSS gibi hazır paket programların ortaya çıkmasından sonra, bir çok karmaşık analiz tek tıkla saniyeler içinde sonuçlanabilmektedir.  

SPSS programı ile analiz yapabilmek için öncelikle araştırmamızın amacuna uygun gerekli verileri elde etmemiz gerekmektedir. Anket uygulayarak, gözlem ve ölçüm yaparak veri toplayabiliriz. Topladığımız verileri spss programına aktardıktan sonra araştırmamız için gerekli analizleri yapmaya başlayabiliriz. Blog sayfamızda anketin nazıl hazırlanabileceği ve anket sonuçlarının SPSS'e nasıl aktarılabileceği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

SPSS indir

SPSS programının deneme sürümünü şu LİNK yardımı ile indirebilirsiniz. Programı indirebilmeniz için sisteme üye olmanız gerekebilmektedir. SPSS 15.0 dan sonra hali hazırda SPSS 25.0 araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. 

SPSS Programı ile Yapılabilecek Analizler

SPSS ile en basit analizlerden en ileri düzey analizlere kadar birçok farklı analizin yapılması mümkündür. Aşağıda SPSS ile yapılabilecek analizler sıralanmıştır. 

-Betimsel analizler (Ortalama, standart sapma, mod, medyan, ...) 

-Parametrik Analizler (t testi...)

-Parametrik Olmayan Analizler (Wilcoxon...)

-Lojistik regresyon analizi

-Doğrusal regresyon analizi

-Varyans analizi (ANOVA)

-Çok faktörlü varyans analizi (MANOVA)

-Kovaryans analizleri (ANCOVA ve MANCOVA)

-Aracı değişken analizi (Hayes spss macro ile)

-Sağkalım (sürvi) analizleri

-Ki-kare analizi (Çapraz tablo, Crostab)

-ROC analizi (sensivite, sipesifisite...)

-Faktör analizi

-Güvenirlik analizleri (Cronbach Alfa...)SPSS-AMOS veri analizi konsunda profesyonel destek almak için bize ulaşabilirsiniz!

spss programı indir

Made with Mobirise ‌

Free Website Designing Software