simple site templates

SPSS veri girişi nasıl yapılır?

SPSS veri girişi

Anket uygulamasından sonra topladığımız verileri araştırmamızın amacı doğrultusunda SPSS'de analiz edebilmemiz için verileri dijital ortama aktarmamız gerekecektir. Veri girişi doğrudan spss'e yapılabileceği gibi veriler excel'e girilip daha sonra spss'e de aktarılabilir. Excel de verilerin düzenlenmesi daha kolay olduğundan verilerin excel e girilmesini öneriyorum. Veri girişi tamamlandıktan sonra anketleri kontrol etmek gerekebildiğinden, anketelere numara verip daha sonra veri girişini yapmanızı tavsiye ediyorum, 

Şimdi veri girişi işlemini adım adım açıklamaya çalışacağım, Anketler genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde daha çok demografik sorulara ve giriş sorularına yer verilmektedir. İkinci bölümde ise araştırmada kullanılan ölçek veya envanter soruları yer alır. Ankette yer alan soruların her biri için excel de bir sutun açılmalıdır. Aşağıdaki görselde anketin birinci bölümü yer almaktadır. Excel de cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, toplam çalışma süresi, işletmedeki çalışma süresi ve aylık gelir değişkenleri için birer sütun açılmalıdır. Her bir katılımcının anketteki sorulara verdiği cevaplar tek bir satırda yer almalıdır. Veri girişi işlemi sayısal veriler ile gerçekleştirilmelidir. Örneğin cinsiyet değişkeni için katılımcı kadın seçeneğini işaretlemiş ise 1, erkek seçeneğini işaretlemiş ise 2 değeri girilmelidir. Aynı şekilde, evliler için 1, bekarlar için 2 değeri girilebilir. Yaş değişkeni için ise sırasıyla seçenekler için 1'den 4'e kadar değerler girilmelidir. Örneğin katılımcı 66 ve daha fazla seçeneğini işaretlemiş ise 4 değeri girilmelidir. 

spss veri girişi

Anketin ikinci bölümünde daha çok ölçek ve envanter sorularına yer verildiğini daha önce belirtmiştik. İkinci bölüm örneği ile ilgili görseli aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki sorular genelde likert tipi sorulardır. Katılımcının kendisine sunulan önermeleri değerlendirerek belli puanlar vermesi istenir. En çok kullanılan likert tipi ölçekler 5'Likert tipi ölçeklerdir. Bu ölçek tipinde 1'den (hiç katılmıyorum) 5'e (tamamen katılıyorum) kadar farklı seçenekler sunulmaktadır.

Ölçek maddelerinin her biri için de excel de sütun açılmalıdır. Örneğin ölçeğimiz 25 maddeden oluşuyor ise ve ölçeğin ismi etik olgusu ölçeği ise, Eo1, Eo2, Eo3... şeklinde isimlendirilerek 25 sütun açılabilir. Katılımcılar hangi seçeneği işretlemiş ise excel e o değer girilir. Örneğin ölçeğin birinci maddesi için kararsızım seçeneğini işaretleyen katılımcılar için 3 değeri excel de ilgili gözeneğe girilmelidir. 

Veriler excel'e aktarıldıktan sonra, spss programı açık iken excel dosyası sürüklenip spss'e bırakılır. Daha sonra tamam seçeneği tıklanarak veriler spss'e aktarılmış olur. Bir sonraki adımda SPSS analizi öncesi verilerin tanıtılması gerekmektedir. Örneğin cinsiyet değişkeninde kadınlar için 1 ekrekler için 2 girmiş isek, spss de değişken görünümü sekmesinde label düğmesini tıklayarak bu durumu ifade etmeliyiz. Tanıtma işlemi bittikten sonra veriler spss analizi için hazır hale gelmiş olur. SPSS veri girişi konusunda profesyonel destek almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz. 

spss veri girişi