Tez İçin SPSS Analizi Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans veya doktora teziniz için spss analizi yapmanız gerektiğinde profesyonel destek alabilir veya analizleri kendiniz uygulayabilirsiniz. Bunun için bir alt yapınızın olması işleri kolaylaştıracaktır. Tezi için uygun spss analizini yapabilmeniz için öncelikle tezinizin amacına uygun olarak hipotez veya araştırma sorusu yazmış olmalısınız. Hipotez ve araştırma sorusu bilimsel araştırmaların olmazsa olmaz temel parçalarıdır. Tezinizde bunlara yer vermemeniz önemli bir eksiklik olarak kabul edilmektedir.

Peki hipotezleri veya araştırma soruları yazılmış olan bir tez için spss analizi nasıl yapılır? Diyorsanız hemen cevaplayayım. Her bir hipotez için mutlaka bir analiz yapmalı ve sonuçları raporlamalısınız. Örneğin “Tükenmişlik algısı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterir” şeklinde bir hipoteziniz olsun, bu hipotezde tükenmişlik algısı bağımlı ve sürekli bir değişken, cinsiyet ise bağımsız ve kategorik bir değişkendir. Hipotezlerde geçen değişkenleri bu şekilde tanımladıktan sonra verilerinizin normal dağılıma sahip olup olmadığını da belirlemelisiniz. Örneğimizde normal dağılım varsayımı karşılandığında seçeceğimiz en uygun spss analizinin bağımsız örneklem t testi (student-t testi) olduğunu göreceksiniz. Bunun için aşağıdaki tabloları dikkatlice incelemeniz faydalı olacaktır. Nicel araştırmalarda en çok kullanılan analiz teknikleri t testi ve tek yönlü varyans analizidir.

tezspssanalizi
Create awesome websites!
tezspssanaliz
Create awesome websites!

SPSS tez örneklerinde karşılaşılan ve en çok kullanılan diğer analizler ise korelasyon ve regresyon analizleridir. Korelasyon analizinin kullanılacağı bir hipotez için şu örnek verilebilir “Tükenmişlik algısı ile yaşam doyumu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır”. Regresyon analizinin kullanılacağı bir hipotez için ise şu örnek verilebilir “Tükenmişlik algısı iş doyumunu üzerinde negatif yönde ve anlamlı bir etkiye sahiptir”. Korelasyon analizi için hipotezlerde ilişki ifadesi geçerken, regresyon analizi için hipotezlerde etki ifadesinin geçmesi beklenir. SPSS tez örneklerinde geçen analizleri, bu analizlerin tablolarını ve açıklamalarını sitemizde örnek analizler başlığı altında bulabilirsiniz. Teziniz için profesyonel destek almak isterseniz iletişim kurabilirsiniz. Tezinizin bulgular bölümünü tamamen yazıyoruz, her tablonun açıklamasını ayrıntılı bir şekilde raporluyoruz, danışmanınızın geri dönütlerine uygun olarak gerekli düzeltmeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 

Tez için spss analizi nasıl yapılır?
Profesyonel destek alın,
sitemizdeki örnekleri inceleyin !

spss analiz ücretleri

Designed with Mobirise ‌

Free Website Maker